Zmluvy za rok 2020

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
04.01.2020Rámcová zmluva (Kováčik)
20.01.2020Zmluva o umiestnení elektronických komunikačných zariadení (DSI DATA)
21.01.2020Zmluva o inzercii č. 131200046 (REGIONPRESS)
05.02.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta (Mesto Prievidza)
24.03.2020Rámcová dohoda č. Z20205841_Z (DOXX)
30.03.2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb (DSI)
30.03.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (DSI)
31.03.2020Zmluva o poskytovaní služieb (ELKO)
31.03.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (DSI)
06.04.2020Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
21.04.2020Rámcová zmluva o poskytnutí služieb (IPP PARTNER).pdf
27.04.2020Zmluva o dielo (A.M.I.S.)
27.04.2020Zmluva o dielo (MMM)
29.04.2020Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb (BROSE)
04.05.2020Zmluva o dielo (PHOENIX EU)
04.05.2020Zmluva o poskytovaní služieb (TOOLSHED SLOVAKIA)
03.06.2020Zmluva o inzercii č. 131200247 (REGIONPRESS)
11.06.2020Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI (Wolters Kluwer SR)
26.06.2020Návrh poistnej zmluvy č. 9101883966 (Finportal)
01.07.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci (Ministerstvo hospodárstva)
08.07.2020Zmluva o inzercii č. 131200310 (REGIONPRESS)
21.08.2020Zmluva o dielo (Klampiarstvo Mikuš)
21.08.2020Zmluva o dielo (Klampiarstvo Mikuš)
26.08.2020Dodatok č. 14 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
02.09.2020Zmluva o poskytnutí služieb a napojenia na splaškovú kanalizáciu (Bátora)
03.09.2020Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO (GKV & Ac)
07.09.2020Kúpna zmluva (BROSE)
11.09.2020Komisionárska zmluva (TO-MY-STAV)
22.09.2020Zmluva o dielo č. 2020/1220/ZOD/MLE (ENBRA)
22.09.2020Zmluva o dielo č. 2020/1223/ROZ/JMO (ENBRA)
01.10.2020Zmluva o dodávke a odbere plynu č. KOŠ-17/2020 (Charita)
05.10.2020Kúpna zmluva č. Z202024102_Z (CYEB)
06.10.2020Kúpna zmluva č. Z202024102_Z (MFGK Slovakia)
12.10.2020Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb (IPP Partner)
19.10.2020Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202024102_Z (MFGK Slovakia)
20.10.2020Kúpna zmluva č. Z202025918_Z (A.En)
27.10.2020Rámcová zmluva (František Ďurina)
30.10.2020Rámcová zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
02.11.2020Zmluva č. 92598398 o postúpení práv a povinností odberateľa (TO-MY-STAV)
02.11.2020Zmluvy o dielo č. 2020/1279/ROZ/JMO (ENBRA)
02.11.2020Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.08.2019 (Mesto Prievidza)
02.11.2020Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 582/2015/KM/2.2.2 zo dňa 09.09.2015
02.11.2020Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. 265/2015/KM/1.2 zo dňa 20.04.2015
02.11.2020Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.08.2017 (Mesto Prievidza)
02.11.2020Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 848/2016/KM/1.2 zo dňa 17.10.2016
16.11.2020Rámcová zmluva (BEZOB)
26.11.2020Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 005/T/2020 (PTH).pdf
01.12.2020Zmluva o dielo (A.M.I.S)
03.12.2020Zmluva o výkone zimnej údržby (RS Centrum)
08.12.2020Dodatok č. 15 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2020 (Mesto Prievidza)
08.12.2020Zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
15.12.2020Zmluva o dielo (Linotex)
17.12.2020Dodatok č. 26 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)