Nájomné zmluvy za rok 2020

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
10.01.2020Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov (CVČ)
31.01.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (CIBAMED)
05.02.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve (Slovenský skauting)
10.02.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2020 (Tipul)
19.02.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8C/104/2019
28.02.2020Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy 65/2642/8B/101/2019
04.03.2020Nájomná zmluva č. 1/TR/2020
19.03.2020Nájomná zmluva č. 1/2642/8C/7/2020
20.03.2020Nájomná zmluva č. 2/2903/21/12/2020
22.04.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 80/925/79/9/2017
30.03.2020Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy 19/2663/9A/1/2019
31.03.2020Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy 1197/2642/8D/206/2016
31.03.2020Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy 64/2903/21/12/2017
30.04.2020Nájomná zmluva č. 9/TR/2020
01.04.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 6/401/25/32/2018
02.04.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2020 (Khuebachová)
02.04.2020Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (ALEXA)
14.04.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 2/2020 (M.S.-MONT)
24.04.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 16/319/45/3/2018
30.04.2020Nájomná zmluva č. 2/TR/2020
30.04.2020Nájomná zmluva č. 8/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 3/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 4/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 5/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 6/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 7/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 10/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 11/TR/2020
04.05.2020Nájomná zmluva č. 12/TR/2020
04.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 980/940/11/8/2016
04.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 983/940/9/11/2016
04.05.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 5/527/12/2/2018
05.05.2020Nájomná zmluva č. 13/TR/2020
05.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/15/2016
06.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 940/940/11/10/2016
06.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 941/940/11/4/2016
06.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 951/940/13/1/2016
06.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 956/940/11/3/2016
06.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 971/527/12/7/2016
07.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 958/940/13/12/2016
11.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 967/940/9/1/2016
13.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 965/940/9/15/2016
14.05.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2020 (Sekeréš)
18.05.2020Nájomná zmluva č. 15/TR/2020
18.05.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/TR/2020
18.05.2020Nájomná zmluva č. 14/TR/2020
18.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 955/940/13/10/2016
19.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 963/527/12/3/2016
20.05.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/TR/2020
20.05.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/TR/2020
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 950/940/9/10/2016
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 952/940/13/3/2016
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 960/940/11/5/2016
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/9/2016
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 977/940/13/9/2016
20.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 985/940/11/11/2016
22.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 954/940/13/2/2016
22.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 976/940/13/11/2016
22.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 978/940/13/6/2016
25.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 938/940/9/3/2016
25.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 966/940/13/8/2016
25.05.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 61/940/9/4/2019
27.05.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 926/923/6/4/2016
27.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 975/940/13/15/2016
27.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 988/926/81/13/2016
27.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1006/940/11/6/2016
27.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1069/940/11/1/2016
27.05.2020Nájomná zmluva č. 3/2903/23/1/2020
27.05.2020Nájomná zmluva č. 4/2642/8A/7/2020
27.05.2020Nájomná zmluva č. 5/2642/8C/12/2020
28.05.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 17/939/3/18/2018
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 928/940/9/5/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 948/940/9/13/2016
29.05.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 961/940/11/14/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 962/940/9/7/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 970/527/12/8/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 973/943/5/5/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 979/940/11/13/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 981/940/11/7/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 987/940/13/7/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 989/940/9/2/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 990/940/13/14/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 994/940/13/13/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1000/940/13/16/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1002/940/9/8/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1003/940/9/9/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1005/940/11/2/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1007/940/11/12/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1018/145/48/5/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1022/818/9/8/2016
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1303/457/3/1/2016
29.05.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 21/416/24/27/2017
29.05.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/461/3/1/2017
29.05.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 13/527/12/1/2018
29.05.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/41/19/3/2019
29.05.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 15/940/9/12/2019
29.05.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 26/940/9/14/2019
29.05.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (CIBAMED)
01.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1118/2668/6/106/2016
03.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1136/2642/8D/203/2016
03.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1310/2668/6/107/2016
03.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 24/2668/6/206/2019
05.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1068/2642/8D/209/2016
08.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8C/104/2019
08.06.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 4/2020 (Sekeréš)
09.06.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2020 (Hrabovska)
10.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1016/2663/9A/3/2016
10.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1046/2663/9A/35/2016
10.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1125/2668/6A/205/2016
10.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1126/2642/8A/6/2016
10.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1147/2642/8A/114/2016
10.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1222/2663/9A/9/2016
15.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1035/2642/8C/114/2016
15.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1076/2642/8B/5/2016
15.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1087/2642/8B/209/2016
15.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1159/2642/8B/4/2016
15.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/19/2016
15.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1306/2642/8C/11/2016
15.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 87/2642/8C/105/2017
15.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 43/2642/8D/105/2018
15.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 6/2642/8C/101/2019
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1037/2668/6/9/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8B/205/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1077/2642/8A/13/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1080/2642/8C/9/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1121/2668/6/109/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1145/2642/8D/7/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8B/208/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1168/2642/8B/104/2016
17.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1183/2642/8C/13/2016
17.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1188/2642/8D/101/2016
17.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1199/2642/8D/211/2016
17.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 11/2668/6/3/2017
18.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 16/2642/8C/217/2019
19.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1256/2663/9A/51/2016
19.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8A/204/2017
19.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 48/2642/8B/7/2018
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1024/2642/8B/111/2016
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1048/2642/8C/214/2016
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1101/2663/9A/11/2016
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1117/2668/6/104/2016
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1137/2642/8A/101/2016
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1185/2642/8D/5/2016
22.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1217/2642/8C/107/2016
22.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 14/2663/9A/48/2018
22.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 46/2668/6/207/2018
22.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 51/2642/8B/110/2018
22.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 7/2668/6/210/2019
22.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 63/2642/8D/204/2019
23.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1052/2642/8D/107/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/102/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1041/2642/8A/210/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1042/2668/6A/1/2016
24.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1044/2642/8B/10/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1057/2642/8B/6/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1070/2642/8C/1/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1105/2642/8B/204/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1158/2642/8B/1/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1166/2642/8B/11/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1171/2642/8B/108/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1175/2642/8B/212/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1209/2642/8C/219/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/46/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1230/2642/8C/116/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1245/2642/8C/212/2016
24.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1314/2668/6/204/2016
24.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 77/2642/8A/201/2017
24.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 84/2668/6/4/2017
24.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 88/2642/8C/3/2017
24.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 92/2642/8A/104/2017
24.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 93/2642/8C/220/2017
24.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2668/6A/104/2019
24.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 66/2642/8A/112/2019
25.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1088/2642/8B/211/2016
25.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1311/2642/8A/111/2016
25.06.2020Nájomná zmluva č. 17/TR/2020
26.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1226/2663/9A/15/2016
26.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1235/2663/9A/36/2016
26.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1246/2642/8C/215/2016
26.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 47/2642/8D/12/2018
26.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/2668/6/7/2019
26.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 57/2642/8A/113/2019
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 999/940/13/4/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/103/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1034/2642/8A/214/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1049/2642/8A/214/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1052/2642/8D/107/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1054/2663/9A/24/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1055/2663/9A/33/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1056/2642/8B/210/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1060/2663/9A/22/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1082/2668/6/105/2016
29.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1104/2663/9A/20/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1108/2668/6/6/2016
29.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1113/2668/6A/5/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1115/2668/6/201/2016
29.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1124/2668/6A/204/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1138/2642/8A/106/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1144/2663/9A/4/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1146/2663/9A/7/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1156/2642/8A/212/2016
29.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1160/2642/8B/201/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1174/2642/8B/207/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1176/2642/8C/208/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1177/2668/6A/101/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/10/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1192/2642/8D/109/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1203/2642/8C/102/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1204/2642/8D/110/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1211/2642/8C/103/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1216/2663/9A/44/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1218/2642/8C/120/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/17/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1233/2642/8C/201/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1234/2663/9A/23/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1238/2663/9A/32/2016
29.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1244/2642/8C/211/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1255/2663/9A/49/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1258/2642/8B/12/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1259/2663/9A/5/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1290/2642/8C/118/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1296/2663/9A/25/2016
29.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1297/2668/6102/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1309/2663/9A/19/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1316/2668/9A/12/2016
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1/2642/8C/112/2017
29.06.2020Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8A/107/2017
29.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 10/2663/9A/2/2017
29.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 22/2642/8B/8/2017
29.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 27/2642/8C/207/2017
29.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 28/2663/9A/13/2017
29.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 3/2642/8C/111/2018
29.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 42/2668/6/101/2018
29.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50/2663/9A/21/2018
29.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 53/2663/9A/34/2018
29.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2668/6/110/2019
29.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 12/2642/8B/203/2019
29.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2642/8C/4/2019
29.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 58/2642/8B/109/2019
29.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 62/2642/8B/2/2019
29.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 71/2642/8D/201/2019
30.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1033/2663/9A/31/2016
30.06.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1064/2642/8D/108/2016
30.06.2020Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1067/2642/8D/103/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1090/2663/9A/42/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8A/202/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1150/2642/8A/205/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1163/2663/9A/39/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1212/2642/8C/109/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1221/2663/9A/8/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1225/2663/9A/14/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1237/2663/9A/30/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1239/2663/9A/38/2016
30.06.2020Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1261/2663/9A/37/2016
30.06.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 26/2642/8A/207/2017
30.06.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 52/2663/9a/29/2018
30.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/2642/8D/205/2019
30.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/2642/8C/110/2019
30.06.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 64/2663/9A/28/2019
30.06.2020Nájomná zmluva č. 16/TR/2020
01.07.2020Nájomná zmluva č. 6/2642/8C/205/2020
01.07.2020Nájomná zmluva č. 18/TR/2020
01.07.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 9/2019 (Sekeréš)
03.07.2020Nájomná zmluva č. 7/2642/8C/115/2020
06.07.2020Nájomná zmluva č. 8/2642/8B/106/2020
07.07.2020Nájomná zmluva č. 11/2642/8C/204/2020
08.07.2020Nájomná zmluva č. 9/2642/8A/108/2020
09.07.2020Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy č. 1051/2642/8D/104/2016
13.07.2020Nájomná zmluva č. 10/940/9/5/2020
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 53/2903/21/1/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 54/2903/21/2/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 55/2903/21/3/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 56/2903/21/4/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 57/2903/21/5/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 58/2903/21/6/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 59/2903/21/7/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 60/2903/21/8/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 61/2903/21/9/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 62/2903/21/10/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 66/2903/23/2/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 67/2903/23/3/2017
22.07.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 68/2903/23/4/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 69/2903/23/5/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 70/2903/23/6/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 71/2903/23/7/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 72/2903/23/8/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 74/2903/23/10/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 76/2903/23/12/2017
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 49/2903/23/11/2018
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2903/21/12/2020
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2903/21/11/2020
22.07.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2903/23/1/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 12/2903/21/1/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 13/2903/21/2/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 14/2903/21/3/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 15/2903/21/4/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 16/2903/21/5/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 17/2903/21/6/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 18/2903/21/7/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 19/2903/21/8/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 20/2903/21/9/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 21/2903/21/10/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 22/2903/21/11/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 23/2903/21/12/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 24/2903/23/1/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 25/2903/23/2/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 26/2903/23/3/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 27/2903/23/4/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 28/2903/23/5/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 29/2903/23/6/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 30/2903/23/7/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 31/2903/23/8/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 32/2903/23/9/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 33/2903/23/10/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 34/2903/23/11/2020
31.07.2020Nájomná zmluva č. 35/2903/23/12/2020
03.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/TR/2020
03.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/TR/2020
03.08.2020Nájomná zmluva č. 19/TR/2020
04.08.2020Nájomná zmluva č. 20/TR/2020
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 29/1329/9/1/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30/1329/9/2/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/1329/9/3/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32/1329/9/4/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 33/1329/9/5/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 34/1329/9/6/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/1329/9/7/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 36/1329/9/8/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 37/1329/9/9/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 38/1329/9/10/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 39/1329/9/11/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 40/1329/9/12/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 41/1329/11/1/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 42/1329/11/2/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 43/1329/11/3/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 44/1329/11/4/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/1329/11/5/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 46/1329/11/6/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 47/1329/11/7/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 48/1329/11/8/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 49/1329/11/9/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 50/1329/11/10/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 51/1329/11/11/2017
14.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 52/1329/11/12/2017
17.08.2020Nájomná zmluva č. 36/1329/9/1/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 37/1329/9/2/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 38/1329/9/3/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 39/1329/9/4/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 40/1329/9/5/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 41/1329/9/6/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 42/1329/9/7/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 43/1329/9/8/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 44/1329/9/9/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 45/1329/9/10/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 46/1329/9/11/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 47/1329/9/12/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 47/1329/11/1/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 49/1329/11/2/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 50/1329/11/3/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 51/1329/11/4/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 52/1329/11/5/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 53/1329/11/6/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 54/1329/11/7/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 55/1329/11/8/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 56/1329/11/9/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 57/1329/11/10/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 58/1329/11/11/2020
17.08.2020Nájomná zmluva č. 59/1329/11/12/2020
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 18/1338/15/6/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 19/1338/13/1/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 20/1338/13/2/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 21/1338/13/3/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 22/1338/13/4/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23/1338/13/5/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 24/1338/13/6/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 25/1338/13/7/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 26/1338/13/8/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 27/1338/13/9/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 28/1338/13/10/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 29/1338/13/11/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30/1338/13/12/2018
21.08.2020Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 31/1338/15/1/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 32/1338/15/2/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/1338/15/5/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 36/1338/15/7/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 37/1338/15/8/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 38/1338/15/9/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 39/1338/15/10/2018
21.08.2020Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 40/1338/15/11/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 41/1338/15/12/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 69/1338/15/3/2018
21.08.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 86/1338/15/4/2018
25.08.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o nájne parkovacích miest č. 14/2019 (EID)
28.08.2020Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 953/527/12/4/2016
04.09.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/TR/2020
07.09.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 6/2020 (Hlavný banský úrad)
09.09.2020Nájomná zmluva č. 60/2668/6/105/2020
16.09.2020Nájomná zmluva č. 61/2642/8D/106/2020
16.09.2020Nájomná zmluva č. 62/2642/8D/112/2020
16.09.2020Nájomná zmluva č. 63/2642/8D/104/2020
16.09.2020Nájomná zmluva č. 64/2642/8A/110/2020
16.09.2020Nájomná zmluva č. 65/2642/8C/203/2020
16.09.2020Nájomná zmluva č. 67/2642/8D/202/2020
21.09.2020Nájomná zmluva č. 66/2668/6A/201/2020
27.09.2020Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1067/2642/8D/103/2016
30.09.2020Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1160/2642/8B/201/2016
02.10.2020Nájomná zmluva č. 68/2642/8D/11/2020
06.10.2020Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Sekeréš)
07.10.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2020 (R3D.sk)
08.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2020 (Hrabovská)
19.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2019 (HARMONIA)
19.10.2020Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 364/2016 (HARMONIA)
19.10.2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 344/2015 (HARMONIA)
19.10.2020Nájomná zmluva č. 69/2668/6A/202/2020
21.10.2020Nájomná zmluva č. 69/2642/8D/201/2020
23.10.2020Nájomná zmluva č. 70/2668/6/103/2020
23.10.2020Nájomná zmluva č. 71/2642/8B/202/2020
30.10.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/2642/8C/205/2020
30.10.2020Zmluva o užívaní č. 1/2020
30.10.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2020 (HistoryCaffe)
30.10.2020Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. 009/2019 (Sekeréš)
02.11.2020Nájomná zmluva č. 72/2642/8C/202/2020
09.11.2020Nájomná zmluva č. 73/2642/8C/218/2020
09.11.2020Nájomná zmluva č. 74/2642/8C/204/2020
09.11.2020Nájomná zmluva č. 75/1344/17/10/2020
23.11.2020Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Khuebachová)
25.11.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2642/8A/7/2020
26.11.2020Nájomná zmluva č. 76/2642/8D/206/2020
26.11.2020Nájomná zmluva č. 77/2642/8D/201/2020
03.12.2020Nájomná zmluva č. 79/2663/9A/16/2020
04.12.2020Nájomná zmluva č. 78/1338/13/9/2020
04.12.2020Nájomná zmluva č. 80/2663/9A/41/2020
04.12.2020Nájomná zmluva č. 81/2663/9A/27/2020
04.12.2020Nájomná zmluva č. 83/2903/21/11/2020
28.12.2020Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (CIBAMED)