Objednávky za rok 2020

Tu je priestor na povinné zverejňovanie objednávok. Možnosť stiahnutia.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Predmet objednávky Cena Dodávateľ Adresa IČO Zmluva Meno schvaľujúceho Funkcia schvaľujúceho
1/2020/1 08.01.202008.01.2020Dezinsekcia bytov 100,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
2/2020/1 21.01.202021.01.2020Vodoinštalačný materiál 612,25 UNIMAT J.I.Bajzu 11, Prievidza 30228042- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
3/2020/3 09.03.202012.03.2020Revízia čerpadiel 400,00 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, Bratislava 31395830Zmluva č. SZ-19-003 zo dňa 09.09.2019 JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
4/2020/3 12.03.202012.03.2020Odborná prehliadka plynovodu 263,40 Igor Stolár I-Gas A.H.Gavloviča 148/19, Prievidza 37013475- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
5/2020/3 17.03.202025.03.2020Dezinfekcia 80,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
6/2020/3 20.03.202025.03.2020Dezinfekcia 300,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
7/2020/3 25.03.202025.03.2020Dezinsekcia bytov 440,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
8/2020/4 01.04.202001.04.2020Strojové čistenie 1 322,50 TSMPD Košovská cesta 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
9/2020/4 27.04.202028.04.2020Uskladnenie odpadu 28,00 Koš. stavebná spol. ul. Víťazov 79/41, Koš 36332526-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
10/2020/4 28.04.202028.04.2020Tlačiareň 255,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
11/2020/5 06.05.202006.05.2020Stavebné práce 96,00 Viliam Čičmanec Na Karasíny 249/51, Prievidza 47412453-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
12/2020/5 13.05.202020.05.2020Vodoinštalačný materiál 568,38 OSČ Monček Nadjazdová 2, Prievidza 34957928-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
13/2020/5 14.05.202020.05.2020Kamery, disk 320,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
14/2020/5 18.05.202020.05.2020Switch 35,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
15/2020/5 18.05.202020.05.2020Elektromag. zámok, pár fotobuniek 202,00 A.M.I.S. Kalinčiaka 5, Prievidza 31591361-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
16/2020/5 20.05.202020.05.2020Výmena a montáž izolačného skla 137,00 IVEX Opatovce nad Nitrou 172 31591361-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
17/2020/6 10.06.202016.06.2020Kosenie v Priemyselnom parku 1 749,86 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
18/2020/6 16.06.202016.06.2020Výroba a montáž dverí 695,00 Miloš Doka J. Palárika 11/2, Prievidza 17947499- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
19/2020/6 16.06.202016.06.2020Výroba a montáž schodis. zábradlia 265,00 Miloš Doka J. Palárika 11/2, Prievidza 17947499- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
21/2020/7 07.07.202007.07.2020Dodávka a montáž snímača tlaku 280,00 OneSoft Šumperská 8, Prievidza 00693529- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
22/2020/8 06.08.202011.08.2020Stavebné práce 300,00 Viliam Čičmanec Na Karasíny 249/51, Prievidza 47412453- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
23/2020/8 10.08.202011.08.2020Betón 43,55 STAVIS-Prievidza Skladová 1B, Prievidza 31643817- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
24/2020/8 10.08.202011.08.2020Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk 360,00 ATELIER INAK Bojnická cesta 35, Prievidza 37703196- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
25/2020/8 11.08.202011.08.2020Kosenie v Priemyselnom parku 1 749,86 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
26/2020/8 19.08.202019.08.2020Odstránenie náletových drevín 150,00 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
27/2020/8 19.08.202019.08.2020Dezinsekcia 210,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
28/2020/9 11.09.202018.09.2020Porealizačné zameranie 250,00 Ing. Peter Turčány Budovateľská 4, Tučianske Teplice 48071218- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
29/2020/9 16.09.202018.09.2020Revízia čerpadiel 400,00 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, Bratislava 31395830Zmluva č. SZ-19-003 zo dňa 09.09.2019 JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
30/2020/9 16.09.202018.09.2020Oprava a servis okien 500,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
31/2020/9 18.09.202018.09.2020Dodávka a montáž PRVN 1 856,00 ENBRA SLOVAKIA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
32/2020/9 21.09.202021.09.2020Dezinsekcia 140,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
33/2020/9 21.09.202021.09.2020Oprava vozidla 386,00 Marcel Schut A. Rudnaya 206/23, Prievidza 45967725- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
35/2020/10 19.10.202019.10.2020Prehliadka a čistenie kotlov 120,00 Ondrej Sokol Vajanského 1, Prievidza 14196468- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
36/2020/10 19.10.202019.10.2020Montáž meračov tepla 1 000,00 Bohumil Supek Brusno 592, Chrenovec-Brusno 37224841- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
37/2020/10 19.10.202019.10.2020Výmena okien 1 488,17 IVEX Opatovce nad Nitrou 172 31591361-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
38/2020/10 21.10.202021.10.2020Odburinenie oplotenia 56,75 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
39/2020/11 02.11.202002.11.2020Antivírusový program 281,60 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
40/2020/11 02.11.202002.11.2020Výmena dvojskla 344,00 EMOS Alumatic Považské Podhradie 435 31644716-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
41/2020/11 09.11.202011.11.2020Oprava strechy 678,00 Viliam Mikuš Golfová ulica 1990/1, Prievidza 33979383-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
42/2020/11 11.11.202011.11.2020Čistenie a výmena bahenných košov TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
43/2020/11 19.11.202020.11.2020Projektova dokumentácia 100,00 Q-1 Školská 668/68A, Lazany 44855656-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
44/2020/11 20.11.202020.11.2020Výmena vodomerov 1 043,28 Vodostav Chudý Tenisová 5, Prievidza 46876154-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
45/2020/11 20.11.202020.11.2020Dezinsekcia 200,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 27.10.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
46/2020/11 20.11.202020.11.2020Zimné pneumatiky 96,00 Magnus Company Stavbárov 62/10, Prievidza 47190426- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
47/2020/12 07.12.202009.12.2020Dovoz a rozprestretie ornice 719,00 Želiezko Družstevná 297/12, Prievidza 50315803- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
48/2020/12 09.12.202009.12.2020Prehliadka a údržba pož. klapiek 315,00 Kováčik 956 32 Livina 34108629- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
49/2020/12 09.12.202009.12.2020Dodávka kamerového systému 1 894,50 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
50/2020/12 09.12.202009.12.2020Zapojenie kamerového systému 200,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP