Súhrnné správy podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Súhrnná správa Stiahnúť
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019