Súhrnné správy podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa Stiahnúť
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019