Súhrnné správy podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa Stiahnúť
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019