Podmienky predaja na trhovisku počas obdobia pandémie COVID-19

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhoviska na Trhovej ulici, Trhovisko Píly - II. obvod , Prievidza, týmto na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vedeného pod č. OPL/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (ďalej len „opatrenie“) oznamuje, že počas obdobia obmedzujúcich opatrení, platia nasledovné obmedzenia:

Povinnosti predávajúcich a kupujúcich:
Predávajúci a ďalšie osoby, zdržiavajúce sa na trhovisku, sú povinní dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:
a) vstup a pobyt v priestoroch trhoviska sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka a pod.),
b) každý predávajúci je povinný zabezpečiť pre svojich zákazníkov dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pred samotným nákupom,
c) predávajúci je povinný zabezpečiť zachovávanie odstupov zákazníkov pri predajnom pulte minimálne 2 m,
d) kupujúci sú povinní dodržiavať odstupy vo vzájomnej vzdialenosti najmenej 2 m,
e) predávajúci je povinný pred začatím predaja vykonať dezinfekciu predajného pultu.

Týmto nie sú dotknuté ostatné podmienky predaja podľa platného Trhového poriadku

Porušovanie povinností trhového poriadku a týchto podmienok predaja na trhovisku počas pandémie COVID -19, môže mať za následok zákaz ďalšieho predaja na trhovisku.

Otváracie hodiny trhoviska na Trhovej ulici:
pondelok až piatok 07:00-15:30
sobota 06:00-12:30

Je potrebné, aby si trhovníci, najmä z iných miest a okresov, vopred uzavreli nájomný vzťah na predajné miesta a tým predišli zbytočne vynaloženým nákladom na cestu na trhovisko, ktoré môže byť plne obsadené

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 25.5.2020 Vás SMMP, s. r. o. vybaví v úradne hodiny a stránkové dni:

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 12:00

Budova SMMP, s. r. o. bude UZATVORENÁ, preto zvoňte na ZVONČEK, ktorý je na budove. Určený pracovník Vás vybaví bezkontaktne bez možnosti Vášho vstupu do budovy. Žiadame Vás, aby ste použili ochranné rúško, prípadne inú ochranu tváre.

Neváhajte nás kontaktovať aj na číslach: 046/51 11 911 alebo 0911 146 890 prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vašu korešpondenciu vhadzujte do schránky vedľa vstupných dverí do budovy.

Za porozumenie a ohľaduplnosť ďakujeme.

Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu

Oznamujeme občanom, že od 16.3.2020 do odvolania je SMMP, s. r. o. pre verejnosť UZATVORENÁ.
Vybavíme Vás v úradne dni od 8:00 – 11:00 a to telefonicky: 046/51 11 911 alebo 0911 146 890, prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Korešpondenciu môžete vhodiť do schránky pri vstupných dverách do budovy. V nevyhnutných prípadoch osobnej návštevy je potrebné si túto dohodnúť vopred na uvedených kontaktných číslach.
Žiadame verejnosť, aby v takomto prípade použili ochranné rúško, prípadne inú ochranu tváre. Určený pracovník Vás vybaví bezkontaktne bez možnosti Vášho vstupu do budovy. Za porozumenie a ohľaduplnosť ďakujeme.

Oznam o spôsobe podávania podnetov o protispoločenskej činnosti zamestnancami spoločnosti.

Podávanie podnetov
1. Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:
1.1. Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe
a) písomne
aa) v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej
osobe v mieste sídla zamestnávateľa na adresu:
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
ab) elektronickou poštou na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
b) ústne do záznamu u zodpovednej osoby: Ing. Lucia Bucáková, asistentka konateľa
1.2 Anonymný podnet sa môže podať poštou na adresu zamestnávateľa.
2) Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
a) kto podnet podáva (pri neanonymných podnetoch), a to v rozsahu:
aa) meno a priezvisko
ab) adresa
b) proti komu smeruje
c) akej veci sa týka