PD zmluvy

30.12.2016  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (STRABAG)
29.12.2016  Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
23.12.2016  Poistna zmluva (ČSOB).pdf
22.12.2016  Dohoda o vyplňovacom práve k blahozmenke č. 1588/2016/D
22.12.2016  Zmluva o termínovanom úvere č. 1090/2016/UZ
22.12.2016  Kúpna zmluva (SMMP)
07.12.2016  Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
09.11.2016  Zmluva o nájme nebytových priestorov (matis)
05.10.2016  Zmluva o poskytovaní služieb (BROSE)
09.09.2016 Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
30.08.2016 Zmluva o poskytovaní služieb a napojení na splaškovú kanalizáciu (PRINTEL)
20.07.2016 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti BOZP, PO a PZS (GKV)
20.07.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytovych priestorov (BROSE)
26.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytovych priestorov (BROSE)
19.04.2016 Zmluva o dočasnom napojení na kanalizáciu (STRABAG)
18.04.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov (STRABAG)
02.03.2016 Dodatok č. 17 ku Komisionárskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
29.02.2016 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (Mesto Prievidza)
29.02.2016 Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonaní služieb (TSMPD)
29.02.2016 Zmluva o poskytovaní služieb napojenia na splaškovú kanalizáciu (KOVOSPOL)
03.02.2016 Zmluva o dielo na poskytovanie administrativnych a účtovných služieb (SMMP)
01.02.2016 Zmluva o poskytovaní daňového poradenstva (VIDAP).pdf
14.01.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov (Brose)
12.01.2016 Dodatok č. 16 ku Komisionárskej zmluve (Mesto Prievidza)
31.12.2015 Zmluva o poskytovani sluzieb (StVPS)
29.12.2015 Zmluva o poskytovani sluzieb (WERCO)
24.09.2015 Dodatok 15 ku Komisionárskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
22.09.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 21.8.2012 (AZET)
22.09.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 22.8.2012 (Ing. František Svitok)
28.08.2015 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (MH SR)
12.08.2015 Komisionárska zmluva (LE CHEQUE DEJEUNER)
09.02.2015 Dodatok 14 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
30.01.2015 Dodatok 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 30.12.2011 (SMMP, s.r.o.)
15.12.2014 Dodatok 13 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
28.10.2014 Dodatok 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 30.12.2011 (SMMP, s.r.o.)
30.05.2014 Dodatok 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 21.8.2012 (AZET)
14.01.2014 Dodatok 12 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
30.11.2013 Dodatok 11 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
07.10.2013 Dodatok 10 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
05.03.2013 Dodatok 9 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
15.02.2013 Dodatok 3 k Nájomnej zmluve (HOCHTIEF)
29.01.2013 Súhrnný návrh poistnej zmluvy (Allianz)
02.01.2013 Dodatok 8 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
20.12.2012 Kúpna zmluva (CNC Trend s.r.o.)
20.12.2012 Zmluva o poskytovaní služieb (RUBIG)
31.08.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Slovak Telekom)
31.08.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Slovak Telekom)
31.08.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Slovak Telekom)
28.09.2012 Dodatok 7 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
21.09.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (SSE)
31.08.2012 Zmluva o dočasnom uložení odpadu (SMMP, s.r.o.)
21.08.2012 Nájomná zmluva (AZET SERVICE, s.r.o.)
22.08.2012 Nájomná zmluva (Ing. František Svitok)
15.06.2012 Zmluva o pôžičke (SMMP, s.r.o.)
29.02.2012 Dodatok 6 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
01.01.2012 Mandatna zmluva (SMMP, s.r.o.)
03.05.2011 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 3.5.2011 (WERCO SK)
01.04.2011 Dodatok 5 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
31.03.2011 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb zo dňa 31.3.2011 (SMMP)
01.01.2011 Doplnok 3 k Zmluve o vykonavani sluzieb zo dna 30.04.2009 (UNIPA, TSMPD)
01.01.2010 Doplnok 2 k Zmluve o vykonavani sluzieb zo dna 30.04.2009 (UNIPA, TSMPD)
01.06.2010 Dodatok 4 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
01.10.2009 Doplnok 1 k Zmluve o vykonavani sluzieb zo dna 30.04.2009 (UNIPA, TSMPD)
09.06.2009 Dodatok 3 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
30.04.2009 Zmluva o vykonavani sluzieb zo dna 30.04.2009 (UNIPA, TSMPD)
13.01.2009 Zmluva o dodavke plynu (SPP)
15.10.2008 Dodatok 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 25.4.2008 (KOVOSPOL Group)
25.04.2008 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 25.4.2008 (KOVOSPOL Group)
25.04.2008 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.4.2008 (KOVOSPOL Group)
15.01.2007 Dodatok 2 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
15.12.2006 Dodatok 1 ku Komisionarskej zmluve zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)
15.12.2006 Komisionarska zmluva zo dna 22.5.2006 (Mesto Prievidza)